zamknij
IOZN bardzo poważnie traktuje kwestię prywatności i w pełni chroni dane, które podajesz (w tym Twój adres e-mail). Jeśli oprócz podpisania petycji zdecydujesz się na subskrypcję informacji o działaniach IOZN lub o medycynie naturalnej, wówczas będzie on wykorzystywany tylko w celu jej realizacji i nie będzie udostępniany innym podmiotom. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych w Polsce IOZN powierzył Poczcie Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 15. W każdej chwili możesz zażądać zmiany lub usunięcia swoich danych.

logo iozn


Petycja skierowana do Premiera Polskiego Rządu
oraz Ministra Zdrowia


Wolność wyboru szczepień!
Żądamy prawdy o zagrożeniach i rzeczywistych korzyściach ze stosowania adiuwantów i innych dodatkowych substancji w szczepionkach!
Pani Premier, Panie Ministrze,

niebezpieczeństwo związane z substancjami dodatkowymi stosowanymi w szczepionkach zostało dowiedzione w wielu badaniach.

Coraz większa liczba Polaków jest zaniepokojona skutkami ubocznymi wywoływanymi przez niebezpieczne składniki szczepionek oraz utrzymywaniem polityki powszechnego i systematycznego szczepienia pomimo możliwych zagrożeń związanych z tymi składnikami.

Poprzez niniejszą petycję domagamy się:

1. Prowadzenia rzetelnych badań nad niebezpiecznymi składnikami szczepionek (aluminium, rtęć, formaldehyd, skwalen, polisorbat 80) w celu informowania naukowców, lekarzy, personelu medycznego oraz całego społeczeństwa o ryzyku, które się z nimi wiąże, oraz badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych według pełnego programu szczepień i nieszczepionych. Badania takie mają sens tylko wtedy, gdy zespół je prowadzący składa się z niezależnych naukowców, którzy złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów, oraz gdy prowadzi dialog społeczny za pośrednictwem Internetu lub - niezależnych od producentów szczepionek - stowarzyszeń pacjentów.
2. Zaprzestania - w imię zasady ostrożności - stosowania niebezpiecznych składników w szczepionkach, dopóki nie zostaną przeprowadzone powyższe badania i nie poznamy ich wyników.
3. Skuteczniejszego formalnego zobowiązania lekarzy przeprowadzających szczepienia do:
a. przeprowadzenia bardzo dokładnego, potwierdzonego na piśmie wywiadu z pacjentem (rodzicami lub opiekunami w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) odnośnie aktualnego stanu zdrowia, alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u pacjenta i członków jego rodziny;
b. rzetelnego informowania pacjenta (rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) o wszystkich dostępnych na rynku szczepionkach, aby pacjent (lub jego rodzic czy opiekun) mógł dokonać świadomego wyboru preparatu, którym ma zostać zaszczepiony;
c. rzetelnego informowania pacjenta (rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) o wszystkich możliwych niepożądanych odczynach i powikłaniach poszczepiennych wymienionych w informacji o produkcie i o konieczności niezwłocznego zgłoszenia ich lekarzowi;
d. obowiązkowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu, aby w porę wychwycić stany zagrażające jego zdrowiu lub życiu i zapewnić prawidłowe diagnozowanie niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych oraz właściwie ukierunkowane leczenie;
e. wywiązywania się z ustawowego obowiązku zgłaszania właściwym organom niepożądanych odczynów poszczepiennych (niezbędne jest ustalenie nad tym skutecznego nadzoru, gdyż w praktyce w Polsce to nie funkcjonuje) oraz odnotowania tych informacji w książeczce zdrowia i dokumentacji medycznej pacjenta.
4. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów). 
5. Rozważenia w trybie pilnym konieczności zmiany kalendarza szczepień i zmniejszenia liczby obowiązkowych i zalecanych szczepionek.

Przede wszystkim wskazujemy na zasadność zrezygnowania:
a) ze szczepienia noworodków (poza przypadkami wysokiego ryzyka), proponując rozpoczynanie szczepień od 4. miesiąca życia,
b) z podawania więcej niż 3 szczepionek jednego dnia,
c) z pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi,
d) z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy (lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu) – podkreślając konieczność udostępnienia szczepionek monowalentnych.

Z wyrazami szacunku,Aktualna liczba zebranych podpisów:

0

Twój adres e-mail jest bezpieczny – nigdy nie będzie przekazany osobom trzecim. W każdej chwili możesz wypisać się z naszej bazy danych. Aby sprawdzić politykę prywatności IOZN, kliknij tutaj.
Czas Kod pocztowy Nazwisko

Lista podpisów